Contact

Praktische gegevens
De coachingsgesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte in Groningen.
Adres: Streuvelslaan 6
9721 WH Groningen

Werkwijze
Het coachingstraject begint met een voorgesprek. Hierin verkennen we wat uw wensen zijn en of het klikt. Vervolgens maken we afspraken over het aantal, de duur en de frequentie van de gesprekken.

Gebruikelijk is 5 à 10 gesprekken eens per twee of drie weken. Een andere opzet is natuurlijk ook mogelijk. Tussentijds en aan het eind houden we een evaluatie waarin we bepalen hoe het gaat en wat er verder wenselijk is. Ook de rol van de opdrachtgever wat betreft evaluatie en rapportage stellen we vast afhankelijk van de situatie.

Tarief
Een intakegesprek kost € 50. Wanneer dit niet leidt tot een coachingstraject is het gratis.
Voor de individuele coachingsgesprekken wordt een prijs in onderling overleg vastgesteld afhankelijk van uw positie in de organisatie. Voor particulieren geldt een gereduceerd tarief.

Ik ben bereikbaar via:
jemdirven@gmail.com
tel: 06-19612622