Profiel

Na mijn studie Nederlandse Taal en Letterkunde gaf ik training in communicatie- en management-vaardigheden aan verschillende HBO-onderwijsinstellingen. Tegelijkertijd volgde ik een opleiding tot supervisor en gaf ik supervisie aan functionarissen uit zorginstellingen, productiebedrijven en onderwijs.

Als hoofd van de sectie Communicatievaardigheden aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen (1987-2008) heb ik ervaring opgedaan met leidinggeven en veel trainingen in communicatie, management en persoonlijk functioneren ontwikkeld en uitgevoerd. In deze omgeving was mijn grootste uitdaging het procesmatige en persoonlijke leren een volwaardige plaats te geven binnen een wetenschappelijke context van onderwijs en onderzoek. Naast opleidingen in teamfunctioneren, conflict hanteren, onderhandelen en omgaan met veranderingen heb ik een vierjarige opleiding bij het ITIP ( Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie) gevolgd. Daarin waren Hans en Hanneke Korteweg en Jaap Voigt mijn leermeesters en leerde ik werken met o.a. de Karakterstructuren van Jung, de verschillende niveaus van leren en lichaamsgericht werken.

Tevens volgde ik opleidingen in de Thema-Gecentreerde Interactie, Gestalttechnieken, Voice-Dialogue, Coachen en Interventiekunde (o.a. bij Marjo Korrel).

In mijn nieuwsgierigheid naar de ontwikkelingen in het 'vak' volgde ik ook cursussen vanuit de opvattingen van de nieuwe positieve psychologie: Oplossingsgericht Coachen en werken met Kernreflecties.

Vanaf 1998 tot 2011 gaf ik als freelancer trainingen over leidinggeven, coachend leidinggeven en coachen aan managers, HRM-ers en coaches uit de praktijk (o.a. bij Schouten & Nelissen).

De grootste voldoening ervaar ik in het verbinden van de ' harde ' kennis en vaardigheden en het procesmatige, persoonlijke leren en veranderen, waardoor mensen vanuit hun eigen kracht en kwaliteiten komen tot een antwoord op hun vraag.

Sinds 2004 heb ik een zelfstandige coachingspraktijk, waarin ik mensen uit ziekenhuizen, bedrijven (profit en non-profit), banken, verzekeringsmaatschappijen, gemeenten en onderwijsinstellingen coach en begeleid. Door de EIA (European Individual Accreditation) ben ik geaccrediteerd op het niveau van Practitioner Coach. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en werk volgens de Ethische Gedragscode.